W dniu 7 listopada 2023 r. rząd wydał zawiadomienie wprowadzające kilka ważnych zmian w popularnym Programie Oszczędności dla Seniorów (SCSS), Funduszu Świadczeń Publicznych (PPF) i 5-letniej pocztowej lokatie terminowej.

Oto zmiany wprowadzone w tych małych programach oszczędnościowych.

Zmiany w Programie Oszczędności dla Seniorów (SCSS)

Rząd wprowadził 7 zmian w Programie Oszczędnościowym dla Seniorów:
1. Więcej czasu na inwestowanie świadczeń emerytalnych
Emeryt w wieku powyżej 55 lat, ale poniżej 60 lat, będzie miał teraz trzy miesiące w porównaniu z wcześniejszym miesiącem.
2. Inwestycja dokonana przez małżonka pracownika rządowego
Nowe zasady umożliwiają małżonkowi pracownika rządowego inwestowanie kwoty pomocy finansowej w programie.
3. Określony zakres świadczeń emerytalnych
Zgodnie z zawiadomieniem świadczenie emerytalne oznacza jakąkolwiek kwotę otrzymaną przez osobę fizyczną z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę. Obejmuje to składki na fundusz emerytalny, odprawę emerytalną, rentową lub pośmiertną, zamienioną wartość emerytury, kwotę urlopu, element oszczędnościowy grupowego ubezpieczenia powiązanego z oszczędnościami płatny przez pracodawcę w momencie przejścia na emeryturę, świadczenie emerytalne z tytułu wypłaty w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego (EPS). oraz płatności ex gratia w ramach dobrowolnego lub specjalnego dobrowolnego programu emerytalnego.
4. Odliczenie w przypadku przedwczesnej wypłaty
Zgodnie z nowymi zasadami, w przypadku zamknięcia konta przed upływem roku inwestycji zostanie potrącony jeden procent kaucji.
5. Brak limitu rozbudowy SCSS
Posiadacz rachunku może w dalszym ciągu przedłużać konto o n numerów blokad, z których każdy wynosi trzy lata. Ponadto wniosek należy złożyć w przypadku każdego przedłużenia. Wcześniej przedłużenie było dozwolone tylko raz.
6. Odsetki od przedłużenia lokaty programowej
Zgodnie z nową zasadą, w przypadku przedłużenia terminu zapadalności rachunku SCSS, lokata będzie oprocentowana według stopy procentowej obowiązującej w programie w dniu zapadalności lub w dniu przedłużenia zapadalności.
7. Maksymalna kwota depozytu
Zgodnie z zawiadomieniem: „Depozyt złożony w momencie otwarcia rachunku zostanie wpłacony po upływie pięciu lat lub po upływie każdego trzyletniego okresu bloku, w przypadku gdy rachunek został przedłużony zgodnie z ust. 8, od dnia otwarcie konta. Z zastrzeżeniem, że po zamknięciu istniejącego rachunku lub rachunków możliwe będzie ponowne otwarcie nowych rachunków lub rachunków zgodnie z żądaniem deponenta, z zastrzeżeniem maksymalnego limitu depozytów.”

7 zmian w regulaminie Programu Oszczędnościowego dla Seniorów

Zmieniono naliczanie przedterminowych odsetek PPF

Wcześniejsza zasada; „Z zastrzeżeniem ponadto, że w przypadku takiego przedwczesnego zamknięcia, dozwolone będzie oprocentowanie rachunku w wysokości niższej o 1% od stopy odsetek, według której odsetki były okresowo dopisywane do rachunku od dnia otwarcia rachunku lub datę przedłużenia konta, w zależności od przypadku”

Co się zmieniło: W Programie Funduszu Świadczeń Publicznych 2019 w paragrafie 13 w zastrzeżeniu drugim za wyrazy „lub datę przedłużenia konta” wyrazy „albo od dnia rozpoczęcia bieżącego okresu blokady” pięciu lat” zastępuje się zgodnie z powiadomieniem Departamentu Poczty.

Oznacza to, że oprocentowanie rachunku będzie o 1% niższe niż odsetki okresowo dopisywane do rachunku od dnia rozpoczęcia bieżącego pięcioletniego okresu blokowego.

Nowa zasada PPF: Zmieniono naliczanie odsetek w przypadku przedwczesnego zamknięcia rachunku PPF

Przedwczesna kara za wycofanie z urzędu pocztowego FD

W przypadku przedwczesnego wycofania lokaty z rachunku pięcioletniego po upływie czterech lat od dnia otwarcia rachunku, oprocentowanie według stawki Pocztowego Konta Oszczędnościowego w wysokości 4%.

Wcześniej, w przypadku zamknięcia rachunku lokaty pięcioletniej po upływie czterech lat od dnia złożenia lokaty, do naliczenia odsetek stosowana będzie stawka obowiązująca dla rachunków lokaty trzyletniej.

W tej kadencji podwyższono karę za przedwczesne wycofanie się z urzędu pocztowego FD

Źródło

Previous articlePodniesiony o czwartą linię Capitals przeżywa kolejny atak w New Jersey
Next articleAmanda Holden jest bezbłędna, debiutując w ryzykownej sukience z rozcięciem sięgającym ud

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here