Dubaj, desygnowany na prezydenta COP28, dr Sultan Al Jaber, pochwalił w niedzielę Indie, obecnych gospodarzy prezydencji G20, za wizję transformacji energetycznej, uznając jednocześnie krytyczną potrzebę opracowania „nowego paradygmatu” w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu, aby zapewnić każdemu kraj na całym globalnym południu przyjmuje rozwój niskoemisyjny. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Indie podzielają „wizję wykorzystania transformacji energetycznej zgodnie ze zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym” – stwierdził Al Jaber na specjalnym forum „Od G20 do COP28”, które odbyło się w Abu Zabi.

Począwszy od 30 listopada Dubaj będzie gospodarzem COP28, corocznych negocjacji w sprawie zmian klimatycznych zwanych Konferencją Stron (COP) pod egidą Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

To wspólne skupienie się na odnawialnych źródłach energii stwarza ogromną szansę na rozwój obu gospodarek w przyszłości, stwierdził i dodał: „Zjednoczone Emiraty Arabskie są pionierem w dziedzinie energii odnawialnej, domem dla niektórych z największych projektów fotowoltaicznych na świecie i jednym z największych światowych inwestorów w branży.”

Al Jaber podziękował przywódcom Indii za realizację Deklaracji G20 z Delhi oraz za ogromny postęp osiągnięty w zakresie podstawowych działań klimatycznych. W szczególności podziękował kierownictwu premiera Narendry Modi za osiągnięcie globalnego porozumienia i podkreślił zdecydowane podejście indyjskiego rządu do współpracy i multilateralizmu, które prezydencja COP zamierza naśladować.

COP28 „ujmie działania klimatyczne jako szansę na wzrost” – stwierdził, dodając, że będzie dążyć do „ambitnych i zrównoważonych wyników w ramach pierwszego globalnego przeglądu, w zakresie łagodzenia skutków, adaptacji i środków wdrażania”.

Al Jaber pochwalił zaangażowanie premiera Modiego na rzecz multilateralizmu i przypomniał delegatom, że pod przewodnictwem premiera Modiego kraje reprezentujące 85% światowej gospodarki zgodziły się na globalny cel COP28, jakim jest potrojenie zdolności wytwarzania energii odnawialnej i podwojenie efektywności energetycznej do 2030 r. Jego przemówienie pochodzi wkrótce po piątym posiedzeniu Komitetu Przejściowego UNFCCC ds. Strat i Szkód, które osiągnęło porozumienie w sprawie wykazu zaleceń dotyczących wdrożenia Funduszu Strat i Szkód, które zostaną omówione podczas COP28. Al Jaber przyznał jednak również, że krytyczna potrzeba „nowego paradygmatu” w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu, aby zapewnić każdemu krajowi na globalnym południu możliwość przyjęcia rozwoju niskoemisyjnego – co, jak powiedział delegatom, musi rozpocząć się od „odbudowania zaufania” między Północą a Południem. Ponowił wezwania do transformacji finansowania działań związanych ze zmianą klimatu, aby zapewnić „sprawiedliwą i włączającą globalną transformację energetyczną”.

„Musimy spełnić niespełnione obietnice, takie jak zobowiązanie dotyczące kwoty 100 miliardów dolarów” – stwierdził Al Jaber.

„Należy w pełni uzupełnić zielony fundusz klimatyczny. Należy podwoić finansowanie adaptacji. Fundusz strat i szkód musi zostać w pełni uruchomiony podczas COP28”.

Dodał, że „należy przekształcić szerzej rozumiany krajobraz finansowania działań związanych ze zmianą klimatu. Międzynarodowe instytucje finansowe (IFI) i wielostronne banki rozwoju (MDB) muszą pilnie przeformułować swoje mandaty, aby sprostać rosnącym potrzebom klimatycznym”.

„Więcej finansowania na zasadach preferencyjnych jest niezbędne, aby przyciągnąć więcej kapitału prywatnego. Potrzebujemy inteligentnych polityk, aby zapewnić efektywność, integralność i sprawiedliwość dobrowolnych rynków emisji. Potrzebujemy także innowacyjnych modeli finansowania mieszanego, aby połączyć inwestycje katalityczne i prywatne, które można zastosować na rynkach wschodzących i rozwijające się gospodarki.

„Krótko mówiąc, czyste technologie, które zyskują popularność na północy, muszą być dostępne i niedrogie na całym globalnym południu” – powiedział delegatom Al Jaber.

Przewodniczący COP28 wezwał także do przywrócenia równowagi finansów związanych ze zmianą klimatu, aby skoncentrować się na adaptacji i łagodzeniu skutków zmiany klimatu, zauważając, że obecnie „na każde 10 dolarów wydanych na łagodzenie zmiany klimatu tylko 1 dolar trafia na adaptację”.

COP28 będzie okazją do „pokazania, że ​​multilateralizm nadal działa” – powiedział i dodał: „Nadszedł czas, aby zastąpić niezgodę solidarnością… wnieśmy pozytywny akcent do dyskusji klimatycznych i przywróćmy nadzieję poprzez wspólne działania klimatyczne”.

Źródło

Previous articlePBA: Arvin Tolentino zdobywa 35 punktów, NorthPort pokonuje Rain or Shine
Next articleKrólowa Camilla prezentuje nowe, urzekające nakrycie głowy zaprojektowane przez ślubną modystkę

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here